CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM CỦA SHOPNHAT247.COM (SN247)

1. Điều kiện hàng hóa đạt yêu cầu đổi trả

  • Sản phẩm bị mất niêm phong, bị giao sai về số lượng, thông tin và mẫu mã so với đơn đặt hàng.
  • Sản phẩm bị hỏng do lỗi của nhà sản xuất (hỏng hóc về kỹ thuật, lỗi về thiết kế, nội dung, các lỗi ẩn tì/nội tì, khác biệt so với tiêu chuẩn chất lượng đã công bố của nhà sản xuất) hoặc lỗi trong quá trình vận chuyển (bị biến dạng, trầy xước, vấy bẩn, nứt vỡ v.v.).
  • Sản phẩm hết hạn sử dụng trước hoặc vào ngày sản phẩm được giao cho khách hàng.

2. Khách hàng thay đổi nhu cầu sử dụng

  • SN247 chấp nhận đổi trả đối với lý do khách hàng thay đổi nhu cầu sử dụng, tuy nhiên sản phẩm được chấp nhận đổi sẽ căn cứ vào chính sách kinh doanh tại thời điểm khách hàng yêu cầu.
  • Không áp dụng cho các sản phẩm theo danh mục hạn chế đổi trả hoặc các sản phẩm có ghi chú hạn chế đổi trả trong mô tả sản phẩm.

3. Thời gian áp dụng đổi trả

  • Trừ khi được quy định khác đi trong phần giới thiệu về sản phẩm trên website của SN247, khách hàng có thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hàng để gửi yêu cầu đổi trả.

4. Thời điểm yêu cầu đổi trả sẽ được căn cứ theo:

  • Nếu khách hàng gửi theo đường bưu điện hay chuyển phát: thời điểm tính theo dấu biên nhận của bưu điện hay đơn vị chuyển phát.
  • Nếu khách hàng tự mang/gửi hàng tới cửa hàng đổi trả: thời điểm tính khi nhân viên SN247 tiếp nhận sản phẩm đổi trả từ khách hàng.

5. Chi phí đổi trả

  • Đối với các sản phẩm đổi lại do lỗi của SN247 hoặc NCC, khách hàng sẽ được miễn phí đổi trả và được giao hàng miễn phí tới địa điểm ghi trên phiếu yêu cầu đổi trả.
  • Đối với các sản phẩm trả lại do khách hàng thay đổi nhu cầu sử dụng SN247 sẽ gửi chi phí cụ thể theo từng trường hợp.